NOVE ESTETSKE PROCEDURE

NOVE ESTETSKE PROCEDURE

Neinvazivno reoblikovanje i zatezanje kože

Jedinstven RF-sistem za termicko novoformiranje kolagenih vlakana u koži, kao i za zatezanje vezivnog tkiva s integrisanom kontrolom temperature.

Neinvazivno i bezbedno za primenu na licu, vratu i dekolteu.

Danas su u ponudi nove estetske procedure – neinvazivni termički tretmani za formiranje novih kolagenih vlakana sa različitim izvorima energije, kao npr. laser, ultrazvuk ili radio-frekvencija. Međutim, nove kliničke studije pokazuju da zagrevanje dermalnih slojeva mora da se vrši kontrolisano, kako bi se izbegla dugotrajna atrofijska oštećenja. Jedinstvena bipolarna geometrija radio-frekventnih polja FORMATM, kao i integrisana kontrola temperature tkiva preko sigurnosnog sistema A.C.E. regulišu temperaturu u bezbednoj zoni i garantuju optimalne rezultate.

Call Now Button