Medical technology concept. Electronic medical record.

MAGNETSPACE – ANALIZA CELOG TELA

REVOLUCIONARNO: MAGNETSPACE – ANALIZA CELOG TELA

Magnetni talasi koji se oslobadjaju iz ljudskog organizma tačno ukazuju na čovekovo telesno stanje i ova izuzetno sitna energetska polja danas predstavljaju sredstvo ćelijske komunikacije.

Sa aspekta klasične kineske medicine mozak je „processor“ a ruka „monitor“.
Signali na rukama su u skladu sa stanjem celog ljudskog organizma.

Preko naših ruku prelazi šest Meridijana i svi oni su u bliskoj vezi sa našim unutrašnjim organima. Ukoliko dodje do fizičkih promena koje nisu normalne to se smatra kao poziv u pomoć od strane unutrašnjih organa. Kao jedna crvena alarmna lampica nas upozorava da je bolje bolest preventivno sprečiti, nego je lečiti.

Analiza traje 1 minut.

Teorijska osnova funkcionisanja aparata je kvantna medicina.

Kvantna medicina je nova naučna grana, ili još bolje reći objedinjenje energetske i moderne, komplementarnih i alternativnih grana medicine. U zadnjih par decenija kvantna medicina se razvila zahvaljujući otkrićima telesnog elektro-magnetizma. Ubrzanim razvojem moderne, pre svega kompjuterske tehnologije, postaje sve pristupačnija i ima sve više pristalica i u zvaničnoj medicini. Jednostavno kvantna medicina je simbioza holističkog tj. celovitog pristupa lečenju čoveka potpomognuta modernom tehnologijom.

Holistički pristup lečenju posmatra čoveka i život a samim tim i zdravstvene probleme kao splet energetskih oblika i vibracija, koji su opet u stalnoj promeni i dinamičkom (dis)balansu. Holistički (jedinstvo tela, misli i osećanja) i visoko individualni pristup (preporučuje se terapija koja najbolje odgovara datom zdravstvenom problemu). Kvantni pristup lečenju se zasniva na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Dijagnoza se zasniva na činjenici da zdravi organi ili delovi tela šalju zdrave vibracije (frekvencije), za razliku od bolesnih izobličenih talasa. Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas smo u mogućnosti da merimo te vibracije a zatim da ih terapeutski korigujemo, lečimo.

Ljudsko telo je sastavljeno od velikog broja ćelija, koje postepeno rastu, razvijaju se, dele, regenerišu i na kraju umiru – zapravo obnavljaju se deljenjem. Svakog minuta se deli u telu odraslog čoveka 25 miliona ćelija, dok se krvnih ćelija u toku jednog minuta stvori oko 100 miliona.

U toku deljenja i rasta ćelija njene nabijene elementarne čestice u jezgru, koje čine osnovne gradivne elemente molekula od kojih je načinjena ćelija i elektroni mimo jezgra ćelije su u stalnom pokretu i zbog toga stalno transmituju elektromagnetske talase.
Elektromagnetni talasi proizilazujući iz ljudskog tela tačno pokazuju njegovo stanje: prikazuju drugačiji obrazac kada je čovek zdrav, bolestan, ili kada je ugroženo zdravstveno stanje organizma.
Kvantna vrednost koju smo dobili odredjuje prirodu i težinu bolesti i nutritivni nivo.

 

 

Na osnovu rezultata merenja Magnetspace uređajem za analizu telesnog stanja dobijamo informacije za sledeće oblasti:

 • Kardio-vaskularni sistem
 • Funkcije želuca i creva
 • Funkcija jetre
 • Žuč
 • Pankreas
 • Bubrezi
 • Pluća
 • Mozak i nervi
 • Oboljenja kostiju
 • Koštana gustina
 • Reumatska oboljenja kostiju
 • Šećer u krvi
 • Fizičko stanje
 • Toksini
 • Oligoelementi
 • Prostata
 • Muškost
 • Ginekologija
 • Koža
 • Endokrini sistem
 • Imuni sistem
 • Analiza ženskih dojki
 • Aminokiseline
 • Teški metali
 • Alergeni
 • Oči
 • Gojaznost
 • Paraziti


Uređaj se prema izjavi proizvođača ne smatra medicinsko-tehničkim uređajem. Rezultati testova služe samo kao reference, ali ne predstavljaju dijagnozu.

 

PREDAVANJE SA JESENJEG FESTIVALA ZDRAVLJA 2015.

D E T A LJ N I J E